• Huvudmeny

Wallenbergs algoritm

Till minne av Raoul Wallenberg släpptes i dagarna ett dataverktyg, Wallenbergs algoritm, som mäter samtalsklimatet på Twitter – för att visa hur vårt språkbruk påverkar världen.

Det är det svenska sällskapet Raoul Wallenberg Academy som utvecklat och lanserat verktyget the Raoul Wallenberg algorithm, eller på svenska Raoul Wallenbergs algoritm. Det ska främja syftet att verka för alla människors lika värde i Raoul Wallenbergs minne. Akademin tycker att varje människa kan göra skillnad, och det gäller speciellt på nätet där ens meddelanden och språkbruk kan nå ut till tusentals personer på ett ögonblick.

Wallenbergs algoritm lanserades den 17 januari, årsdagen av Raoul Wallenbergs försvinnande. Verktyget använder sig av IBM:s artificiella intelligens Watson för att läsa av Twitterinlägg från över 300 inflytelserika personer, och analyserar vilka känslor, attityder och kommunikationsstilar som inläggen uttrycker. Principen bakom detta kallas tonalitetsanalys och bygger på att mäta ord som på förhand kategoriserats som positiva och negativa, samt ord som ofta förekommer tillsammans med sådana laddade ord.

När Watson har analyserat inläggen så värderas känslorna av Raoul Wallenbergs algoritm, som räknar ut sympatitemperaturen i samhällsklimatet med en så kallad Raoulskala. På algoritmens webbplats visar en digital glob hur varmt eller kallt samtalsklimatet är: när verktyget lanserades den 17 januari var temperaturen inte så positiv, −30 grader Raoul, men om inflytelserika personer skriver glada och vänliga inlägg höjs värdet och världen blir varmare och mer medmänsklig. På så sätt vill Raoul Wallenberg Academy öka medvetenheten om hur viktigt det är att hålla en god ton på nätet.

Ordet algoritm är en sammanslagning av grekiskans aritmos, ’siffra’, och namnet på den persiska matematikern al-Khwarizmi. I dag syftar ordet på en uträkningsmodell som ska lösa en specifik uppgift, framför allt inom matematiken och datavetenskapen.

Läs mer

Uppdaterad 22 januari 2018