• Huvudmeny


Olav

Olav är ett nordiskt namn, fornvästnordiskt Óláfr, sammansatt av förleden urnordiskt *Anu‑ (< *anuR ’förfader’) och efterleden urnordiskt *‑laibaR ’efterkommande, arvinge’. Se även → Olof. Olav är ett av de vanligare mansnamnen i det vikingatida nordiska runmaterialet. I den finlandssvenska almanackan 29 juli.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: R olafr
Starkaste tidsperiod: 1930-49

Källa: Förnamn i Sverige, kortfattat namnlexikon, Eva Brylla

Uppdaterad 20 april 2014

Namn i almanackan a - ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö