• Huvudmeny

Vem beslutar?

Lantmäteriet och kommunerna har det största ansvaret när det gäller att besluta om nya ortnamn, men det finns undantag.

Bland namnen på de allmänna kartorna finns en liten del som är officiellt fastställda på annat sätt än genom Lantmäteriet. 

Regeringen: Regeringen beslutar om namn på län och kommuner.

Stiftsstyrelsen: Namn på församlingar fastställs av respektive stiftsstyrelse.

Vissa myndigheter: Vissa myndigheter, såsom Järnvägsstyrelsen och Sjöfartsverket, har ansvar för namnsättning inom sina verksamhetsområden.

Kommunen: För namn i tätorter gäller att berörd kommun beslutar om till exempel gatunamn och kvartersnamn. Enligt ett avtal med Posten har kommunerna i dag också i huvudsak ansvaret för adressering på landsbygden med därtill hörande namnfrågor.

Uppdaterad 28 april 2014