• Huvudmeny

Internationell ortnamnsvård

Även på internationell nivå bedrivs ortnamnsvård, främst i FN:s regi.

När det gäller ortnamnsvård i FN:s regi används begreppet "standardisering av geografiska namn" för att beskriva verksamheten.

Mål

Målet är ett klart och enhetligt internationellt namnskick.

Minoritetsspråk

En viktig delfråga utgör behandlingen av minoritetsspråkens ortnamn, vilket på nordiskt initiativ, och med samiskan som exempel, tagits upp i en särskild FN-resolution.

Uppdaterad 21 september 2016
FN:s högkvarter.

FN:s högkvarter i New York.