• Huvudmeny

NORNA:s 47:e symposium

Bebyggelsenamnens dynamik

Lund 11–12 maj 2017

I maj 2017 kommer NORNA:s 47:e symposium att äga rum på Arkivcentrum Syd i Lund. Symposiet har temat Bebyggelsenamnens dynamik och är ett samarrangemang mellan Institutet för språk och folkminnen och Nätverket för bebyggelsenamnsforskning.

Frågor om symposiet besvaras av Elin Pihl.

 

Läs mer:

Uppdaterad 04 maj 2017