• Huvudmeny

Varför finns inte mitt namn i almanackan?

Den namnlängd som förvaltas av Namnlängdskommittén, och som används i de flesta kalendrar, innehåller i dag drygt 600 namn. Eftersom svenska medborgare bär cirka 150.000 olika förnamn om alla stavningsformer räknas kan inte alla namn få plats. Men vem som vill får i Sverige göra en egen almanacka med namnsdagar efter eget val.

Syftet med namnlängden är både att bevara det kulturhistoriska arvet med almanackan och att ta hänsyn till namnens vanlighet. Om bara frekvensen skulle avgöra ett namns närvaro skulle namnlängden behöva ändras ofta. Nu görs små revisioner med några års mellanrum. Nya namn 2015 var Jasmine och Emmy, och från och med 2018 kommer Ronja och Saga med i namnlängden.

Att vissa namn står ensamma, t.ex. Erik, beror på att de sedan lång tid är knutna till bestämda dagar som varit viktiga i folktraditionen.

Läs mer:

Uppdaterad 23 juni 2016