• Huvudmeny

Teckenlistor för svenskt teckenspråk

OBS

Problem med sökbara register och tjänster

Isofs webbplats har övergått till säker webbplatsanslutning med hjälp av https, istället för tidigare http-anslutning. Det har påverkat våra integrerade sökbara register och tjänster som nu blockeras av den säkra https-anslutningen. Vi håller nu på att flytta över även register och tjänster till säker https-anslutning men det arbetet kan ta lite tid.

Hur du kommer åt våra sökbara register och tjänster

Under tiden som arbetet pågår med att ansluta register och tjänster till https, kan du komma åt dem genom att besöka webbplatsen med http-anslutning:

Uppdaterad 19 november 2019