• Huvudmeny

Seminarium för teckenspråkslärare 2020

I oktober 2020 arrangeras ett seminarium i Stockholm för teckenspråkslärare från hela landet. Redan nu kan du som vill delta anmäla ditt intresse.

Fotografi föreställande tre människor som står framför en laptop som står på ett bord. Man ser inga ansikten, men ser personernas händer som gestikulerar som om de diskuterar något.

Är du lärare i teckenspråk? Välkommen på seminarium!

Seminariet görs som ett samarbete mellan Isof och Sveriges Dövas Riksförbund, SDR. Tanken är att seminariet ska ge tillfälle att diskutera den senaste forskningen, utbyta erfarenheter om olika teckenspråksutbildningar och organisera teckenspråkslärare. Seminariet kommer gå av stapeln den 29 oktober 2020.

Mer information kommer längre fram, men redan nu kan du som är intresserad av att delta skicka din e-postadress till teckensprak@isof.se för att få ny information via mejl. Informationen kommer även publiceras på den här sidan.

Teckenspråkstolkning

Uppdaterad 22 juni 2020