• Huvudmeny

Minigrammatik i finska

Språkrådets minigrammatik i finska är avsedd för dem som inte är finsktalande men som är nyfikna på hur det finska språksystemet ser ut.

Grammatiken är kort. Endast det viktigaste i finskan presenteras, inte hela grammatiken. Framför allt tar vi upp det som skiljer sig åt mellan finsk och svensk grammatik.

Innehåll

Minigrammatiken innehåller flera avsnitt:

Östersjöfinska språk

Först tas de östersjöfinska språken upp, där även finskan ingår.

Uttal

Det viktigaste om finskans uttal:

 • de korta och långa ljuden: både vokaler och konsonanter kan i finskan vara antingen korta eller långa
 • diftonger – består av två olika vokaler som ingår i en och samma stavelse
 • den så kallade stadieväxlingen

Nomen

Av nomen presenteras

 • de olika kasusen och det ges exempel på deras funktioner
 • numerus- och kasuskongruensen
 • användningen av det possessiva suffixet.

Verb

För verben presenteras

 • personböjningen – särskilt uppmärksammas negationsverbet
 • användningen av passivformer
 • imperativformerna
 • användningen av konditionalis och potentialis
 • exempel på verbens nominalformer och satsmotsvarigheterna
 • verbalsubstantiv
 • ordföljd.
Uppdaterad 25 april 2014

Minigrammatiken som pdf

Minigrammatiken är skriven av Raija Kangassalo och Margaretha Terner.

Minigrammatik i finskaPDF (pdf, 263 kB)