• Huvudmeny

Latinisering av text på jiddisch

Olika system

I Sverige används vid latinisering av text på jiddisch tre olika system:

  • YIVO:s internationella system som är anpassat efter engelskt uttal.
  • Megillaförlagets anpassning av YIVO:s system efter svenskt uttal.
  • Förlaget Podiums anpassning av YIVO:s system efter svenskt uttal.

Hur ska man tänka när man väljer system?

Det finns andra system som är utformade för många olika språk. Om man känner sig osäker på hur man vill göra i ett formellt sammanhang kan man välja YIVO:s system. Men i ett pedagogiskt sammanhang kanske man hellre vill latinisera mycket uttalsnära. Utgå från dina behov och rådgör med någon som behärskar språket.

Det bästa alternativet är att använda det hebreiska alfabetet.

Om tabellen

Färgerna i tabellen markerar var systemen skiljer sig åt. Grå markörfärg innebär att alla tre systemen sammanfaller. Gul markörfärg betyder att systemen skiljer sig åt.

Tabellen berör inte personnamn eftersom bäraren vanligen väljer hur namnet ska stavas. Till exempel förekommer det att man stavar enligt normer i länder med helt andra språk (exempelvis Szvarc, Schwarz och Shvarts).

Här hittar du tabellen som nedladdningsbar pdf: LatiniseringstabellPDF (pdf, 287.7 kB)


אַלף־בית

ALEF-BEYZ – ALEF-BEIZ – ALEF-BEJZ

ORIGINAL
Tecken

YIVO
Tecknens namn

YIVO
I skrift

MEGILLA
Tecknens namn

MEGILLA
I skrift

PODIUM
Tecknens namn

PODIUM
I skrift

א

Shtumer alef

Stum

אַ

Pasekh alef

A

Pasech alef
אָ

Komets alef

O

ב

Beyz

B

Beiz


Bejz


בֿ

Veyz

V

Veiz


Vejz


ג

Giml

G

ד

Daled

D

דזש

Daled-zayen-shin

DZH

Daled-zaien-shin


Daled-zajen-shin


ה

Hey

H

Hei


Hej


ו, וּ

Vov, melupm vov

U

װ

Tsvey vovn

V

Tsvei vovn


Tsvej vovn


ױ

Vov-yud

OY

Vov-jud

OI


OI

ז

Zayen

Z

Zaien


Zajen


זש

Zayen-shin

ZH

Zaien-shin


Zajen-shin


ח

Khes

KH

Ches

CHט

Tes

T

טש

Tes-shin

TSH

י, יִ

Yud, Khirek Yud

I

Jud, Chirek jud
י

Yud

Y före vokal

Jud

J före vokalײ

Tsvey yudn

EY

Tsvei judn

EI

Tsvej judn

EJ

ײַ

Pasekh tsvey yudn

AY

Pasech tsvei judn

AI

Pasech tsvej judn

AJ

כּ

Kof

K

כ, ך

Khof, Langer khof

KH

Chof, langer chof

CHל

Lamed

L

מ, ם

Mem, Shlos mem

M

נ, ן

Nun, Langer nun

N

ס

Samekh

S

Samech
ע

Ayen

E

Aien


Ajen


פּ

Pey

P

Pei


Pej


פֿ, ף

Fey, Langer fey

F

Fei, Langer fei


Fej, Langer fej


צ, ץ

Tsadek, Langer tsadek

TS

ק

Kuf

K

ר

Reysh

R

Reish


Rejsh


ש

Shin

SH

שׂ

Sin

S

תּ

Tof

T

ת

Sof

S

Uppdaterad 03 oktober 2018