• Huvudmeny

Projekt som beviljats medel vid extra utlysning 2018

Institutet har efter en extra utlysning i oktober 2018 fördelat 2,7 miljoner kronor till 13 olika projekt som ska stödja de nationella minoritetsspråken. Dessa projekt gäller framtagning av olika pedagogiska material.

Följande projekt har beviljats projektmedel för extra utlysningen 2018:

Jåhkågasska tjiellde
Pedagogiskt material för revitalisering av lulesamiska i renskötselarbete

Västmanlands finska kulturarrangörsförening VÄSKY
Spel om "Gränsen 1809", Spel om Gottlund

UusiTeatteri genom Finska Kulturföreningen i Sverige
Läsebok Taksi ja Max

Föreningen för sverigefinska skribenter FFSS
Lilla klassen Pikku luokka

Malmö Romska Idécenter
Tala, läsa, skriva på romani

Jiddischsällskapet i Stockholm
Läromedel för jiddisch för åk 4-9

Sverigefinska ungdomsförbundet
Finska för nybörjare på Instagram

Riksförbundet Roma Institutet
Röda hjulet – baskunskaper i kaleromsk grammatik

Svenska Tornedalingars Riksförbund
Meänkielilyftet för högstadiet

Álgguogåhtie
Ubmejesámien mánánappa

Bágo, Skribent- och författarförening/Tjállegoahte - Författarcentrum Sápmi
ABCČ 400

Romska Ungdomsförbundet
Romska språkkort

Romska Kulturcentret i Malmö
Mure Anglune Paramitchi PDF

Uppdaterad 27 februari 2019

Projekt som tidigare beviljats medel