• Huvudmeny

Nummer 2/2017

Årets andra nummer av Klarspråk tar upp vad som är viktigt att tänka på när man planerar klarspråksarbete.

  • Se klarspråksprojekt som lärandeprojekt!


    Klarspråk handlar om bättre texter och bättre kommunikation, och vägen dit går via dem som skriver. Därför handlar ofta klarspråksarbete om att förmå skribenterna att skriva mer mottagaranpassade texter.
  • Klarspråk – en förutsättning för tillit


    Det står i Jesu bergspredikan: ”sådant skall edert tal vara, att ja är ja, och nej är nej.” Klarhet är inte Bibelns tydligaste kännetecken. Sett till dess språkliga utformning är Matteus 5:37 inte något undantag. Men budskapet är glasklart.
Uppdaterad 18 november 2019

Läs Klarspråk som pdf

Vill du prenumerera?

Skicka namn och post- eller mejladress till klarsprak@
isof.se

Skriv om du vill ha en tryckt tidning i brevlådan eller en pdf-fil via e-post.

Prenumerationen är gratis.