• Huvudmeny

Kontaktpersoner och nätverk

Språkrådet har ett nätverk av kontaktpersoner i klarspråksfrågor på många myndigheter, kommuner och regioner.

Som kontaktperson får man hjälp av Språkrådet, i form av seminarier, nyhetsbrev och annan information, för att kunna starta och driva ett klarspråksarbete på sin arbetsplats.

Diskussionsgrupp på Linkedin

På det sociala nätverket Linkedin finns diskussionsgruppen Klarspråksarbete i Sverigelänk till annan webbplats för dig som är kontaktperson eller på något annat sätt arbetar med klarspråksfrågor. Välkommen att gå med!

Klarspråk i Västernorrland – Kliv

I Västernorrland finns ett regionalt nätverk för språkfrågor, Kliv (Klarspråk i Västernorrland).

Samspråk

Samspråk är en förening för språkvårdare inom offentlig sektor.

Uppdaterad 09 januari 2020

Kontakt


Saknar din arbetsplats kontaktperson?

Kontakta klarsprak@isof.se