• Huvudmeny

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har en webbaserad termbank med rekommenderade begrepp och termer för vård och omsorg.

Socialstyrelsen ansvarar för samordning av terminologin inom fackområdet vård och omsorg. På myndigheten finns två anställda terminologer.

Alla termer samlas i en termbank på Socialstyrelsens webb. Termbanken  fylls på i takt med att användningen av nya begrepp och termer rekommenderas. Termbanken innehåller termer och definitioner inom hela fackområdet vård och omsorg som innefattar hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Ett terminologiarbete går i korthet ut på att man reder ut begreppen, fångar dem i definitioner och väljer de lämpligaste termerna. Begreppen analyseras enligt terminologilärans metoder och principer i samarbete mellan terminolog och sakkunniga.

Uppdaterad 25 mars 2014