• Huvudmeny

Försäkringskassan

På Försäkringskassan har man arbetat länge med klarspråk.

Försäkringskassan har en utbyggd språkvårdsorganisation med anställda språkvårdare.

Språkgranskning

Försäkringskassans språkvårdare granskar alla massutskick av brev, blanketter och annan skriftlig information. Utgångspunkten är att texterna ska vara kvalitetssäkrade både juridiskt och språkligt. Även mallar för beslut och andra brev språkgranskas.

Men det är viktigt att även interna texter är skrivna med klarspråk. Vägledningar, riktlinjer och utbildningsmaterial språkgranskas därför alltid innan de publiceras.

Utbildning

Sedan 2011 har Försäkringskassan en egen intern webbutbildning, ”Att skriva på Försäkringskassan”. Utbildningen, som är populär bland medarbetarna, ligger till grund för Språkrådets ”Att skriva bättre”. Det tar ungefär en timme att gå igenom hela utbildningen, men man kan välja att ta ett avsnitt i taget.

Försäkringskassan har också en lärarledd halvdagsutbildning som är mycket uppskattad. På tre timmar får deltagarna öva på att se texten med läsarens ögon och att skriva texter som lockar till läsning.

Den som vill ha individuell hjälp kan boka en timmes språkcoachning.

Intranätet

Den första varje månad dyker månadens språktips upp på intranätets förstasida, vilket uppskattas av många medarbetare. Den som läser språktipset hamnat automatiskt på sidan ”Språkvård” där det finns klarspråkstips och länkar till användabara sidor för den som vill få hjälp med sitt skrivande.

Riktlinjer

Försäkringskassan har samlat information om klarspråksarbetet i riktlinjer, styrande dokument som alla på myndigheten ska följa. Riktlinjerna uppdateras regelbundet för att alltid vara aktuella.

Riktlinjer för språket i Försäkringskassan (pdf, nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan (pdf, nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Uppdaterad 07 oktober 2016

Mer information

Försäkringskassans webbplatslänk till annan webbplats

Kontaktperson: Anders Lewin

Se filmer

Agneta Häggström från Försäkringskassan

Agneta Häggström från Försäkringskassan föreläser på ett norskt seminarium om hur man kan involvera användarna. Agnetas presentation börjar efter ca 9 minuter.

Seminariet ”Lytt till brukeren”länk till annan webbplats

 

Anna Prats Nielsen berättar om hur Försäkringskassan arbetar normkritiskt. Annas presentation börjar efter ca 18.30 minuter.

Seminariet "Klarspråk i går, i dag, i morgon"länk till annan webbplats