• Huvudmeny

Program

Program för nordiska språkmötet 2014.

Läs mer om presentationerna

Torsdag den 28 augusti

09.00–9:30 Registrering och fika

09:30–9:50 Mötet öppnas
Ann Cederberg, chef för Språkrådet i Sverige
Guðrún Kvaran, ordförande för NSN, språknämndernas nätverk

Huvudtema: Den nordiska språkdeklarationen och dess genomförande

Ordförande: Guðrún Kvaran

9.50–10:20 Olle Josephson
Nordisk språkgemenskap på olika sätt. Tankarna bakom språkdeklarationen       

10:20–10:30 Paus

10:30–11:00 Sten Palmgren
Språkkonventionen och dess förhållande till språkdeklarationen

11:00–11:30 Torbjørg Breivik
Läget i de nordiska länderna – språkpolitiska mål, planer och lagar

11:30–12:00 Bodil Aurstad
Oppfølgningen av språkdeklarasjonen

12:00–13:00 Lunch

Arbetsfråga 1: Språkförståelse och språkkunskap

Ordförande: Sabine Kirchmeier-Andersen

13:00–13:30 Jörn Lund
Nordisk sprogforståelse. Hvor lykkes det i praksis, og hvor lykkes det ikke?

13:30–14:00 Lis Madsen
Språkpiloterna ­– erfaringer fra arbejde med nordisk sprogforståelse på feltet

14:00–14:30 Sylvana Sofkova Hashemi och Helén Stålarm
Nordisk samverkan på schemat! Kommunikation och undervisning i gränsöverskridande språkmöten

14:30–15:00 Fika

15:00–15:30 Fred Dervin
Learning spaces for inclusion and social justice ­– framgångsberättelser från fyra nordiska länder

15:30–16:30 Paneldiskussion inledd av Ulla Börestam:
Hur stärker vi språkförståelse och språkgemenskap i Norden?

18:00 Båttur med guide och mingel

19:30 Middag på hotell Marina Tower

Fredag den 29 augusti

Bakgrund: Det nordiska språksamarbetets historia

Ordförande: Salli Kankaanpää

09:00–9:30 Birgitta Agazzi
Språksamarbetet sedan 1978

Arbetsfråga 2: Parallellspråkighet

09:30–10:00 Frans Gregersen
Hvor parallelt!?

10:00–10:30 Pirkko Nuolijärvi
Parallellspråkigheten i den finskspråkiga gemenskapen

10:30–11:00 Fika

Arbetsfråga 3: Mångspråkighet och flerspråkighet

Ordförande: Arnfinn Muruvik Vonen

11:00–11:30 Trond Trosterud
Samiska och andra nationella minoritetsspråk 

11:30–12:00 Kaisa Alanne
Teckenspråkiga och den nordiska språkkonventionen – i dag och i framtiden?­

12:00–12:30 Lena Ekberg
Flerspråkigheten och den nordiska språkgemenskapen

12:30–13:30 Lunch

Arbetsfråga 4: Språkdeklarationen i praktiken och Norden som språklig föregångsregion

13:30–14:30 Paneldiskussion inledd av Olle Josephson:
Hur gör vi för att realisera språkdeklarationens intentioner och idén om Norden som språklig föregångsregion?

14:30–15:00 Avslutning
Ann Cederberg, chef för Språkrådet i Sverige
Hulda Zober Holm, Nordisk språkkoordination
Sabine Kirchmeier-Andersen, chef för Dansk sprognævn


Uppdaterad 26 augusti 2014

Programmet för utskrift

Program för nordiska språkmötet 2014PDF (pdf, 348.8 kB)