• Huvudmeny

Så kan språkteknologi stärka och revitalisera små språk i Norden

Onsdagen 26 augusti klockan 10.00-17.00 har du möjlighet att lära dig mer om hur språkteknologi kan användas för att revitalisera små språk i ett nordiskt sammanhang. Nu är anmälan till webbinariet öppen!

Illustration föreställande en laptop där tolv profiler syns med olika frisyrer och färger på kläderna. Bakgrunden är blå.

Välkommen på ett webbinarium om språkteknologi!

Varför behövs språkteknologi? Hur hänger språkteknologi ihop med språk- och minoritetspolitik? Och hur kan man lösa olika utmaningar inom det språkteknologiska området? Under en digital heldag kommer du få möjligheten att lära dig mer om språkteknologi och dess betydelse för de små språkens bevarande och utveckling.

Webbinariet arrangeras av Nordiska ministerrådets insats Små språk i Norden som samordnas av Isof i samarbete med Senter for samisk språkteknologi (Giellatekno) vid Norges arktiska universitet i Tromsö. Du kommer ha möjlighet att delta via Zoom där flera föreläsare kommer tala under dagen.

För flera av de små och mer resurssvaga språken ligger utvecklingen av språkteknologi långt efter i jämförelse med de större språken i Norden. Exempelvis i fråga om tillgången till rättstavningsprogram, program för språkinlärning och digitala ordböcker.

Med små språk menas de nationella minoritetsspråken och andra små språk i Norden som har relativt få talare, samtidigt som de har någon form av officiell status. Många små språk i Norden har försvagats, är utsatta för domänförluster eller är till och med hotade till sin existens.

Anmäl dig till webbinariet här!

Program

10.00-10.10 Välkomnande.

Föreläsare: Martin Sundin, generaldirektör för Isof, som är värd för seminariet och som driver insatsen Små språk i Norden på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

10.10-10.50 TEMA: Små resurssvaga språk och språkteknologi

10.10-10.30 Språkliga rättigheter och resurssvaga språk i Norden.

Föreläsare: Bodil Aurstad, Seniorrådgiver/Uddannelse og Forskning vid Nordiska ministerrådet.

10.30-10.50 Varför behövs språkteknologi för de små språken i Norden? En språkpolitisk betraktelse.

Föreläsare: Rickard Domeij, språkteknologiansvarig vid Institutet för språk och folkminnen och fil. dr i datorlingvistik, Sverige.

10.50-11.50 TEMA: Förutsättningar – hur får vi språkteknologi för små språk i Norden?

10.50-11.10 Hur skapas språkteknologi för små språk?

Föreläsare: Sjur Moshagen, chefsingenjör vid Institutt for språk og kultur vid Norges arktiske universitet.

11.10-11.30 Behövs politiskt engagemang?

Föreläsare: Aili Keskitalo, Sametingets president, Norge.

11.30-11.50 Samarbeten över landsgränserna.

Föreläsare: Trond Trosterud, professor i samisk språkteknologi vid Institutt for språk og kultur vid Norges arktiske universitet.

11.50-12.00 Paus.

12.00-13.00 TEMA: Hur stärker språkteknologi resurssvaga språk? Några exempel

12.00-12.20 Grönländska.

Föreläsare: Katti Fredriksen, sekretariatschef, Oqaasileriffik, Grönland.

12.20-12.40 Tredjeparts programvara i Iphone.

Föreläsare: Sjur Moshagen, chefsingenjör vid Institutt for språk og kultur vid Norges arktiske universitet.

12.40-13.00 Hjälp i språkinlärning – grönländskstudier baserad på språkteknologi.

Föreläsare: Liv Molich.

13.00-13.30 Lunch.

13.30-14.50 TEMA: Utmaningar – vilka hinder finns som måste lösas för att få till språkteknologiska lösningar?

13.30-13.50 Hur ska det gå att skriva på språket om det inte finns rättstavningsprogram?

Föreläsare: Silje Karine Moutka, andraspråkstalare i samiska och sametingspolitiker.

13.50-14.10 För språkteknologi behövs stora textmassor ”korpus” – varför och hur kan de skapas för små språk?

Föreläsare: Lars Borin, professor vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet, Sverige.

14.10-14.30 Tal- och språkbehandling (Speech and language processing).

Föreläsare: Mikko Kurimo, associate professor/lektor vid Signal processing, Electrical engineering.

14.30-14.50 Föreläsning kommer.

14.40-15.50 TEMA: Framtiden – stora steg framåt

14.50-15.10 Nordiskt samarbete – behöver vi (sam)arbeta nordiskt?

Föreläsare: Bolette Sandford Pedersen, , professor i språkteknologi vid universitet i Köpenhamn.

15.10-15.30 Öppen språkteknologi. Open language technology and the Icelandic language technology programme (på engelska)

Föreläsare: Anna Björk Nikulásdóttir, co-founder Grammatek ehf. och projektledare för Consortium for Icelandic Language Technology (SÍM) och Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir, executive manager/verksamhetsledare för Icelandic Language Technology program.

15:30-15:50 Avslutande ord – hur kan användare av små resurssvaga språk nyttja (språk)teknologin för att få språken att växa sig starkare.

Föreläsare: Trond Trosterud, professor i samisk språkteknologi vid Institutt for språk og kultur vid Norges arktiske universitet.

15.50–16.00 Sammanfattning och avslut.

Föreläsare: Karin Kvarfordt Niia, samordnare för Insatsen små språk i Norden, Institutet för språk och folkminnen, Sverige.

Uppdaterad 03 augusti 2020

Om webbinariet

När: Onsdagen den 26 augusti 2020, klockan 10.00-17.00.

Var: Digitalt via Zoom. Efter anmälan kommer du få en länk för att kunna delta vid webbinariet.

Anmälan: Senast 21 augusti via formuläret på sidan: Anmälan till webbinarium om hur språkteknologi kan stärka och revitalisera små språk i Norden.

Målgrupp: Tjänstepersoner vid departement, ministerium och myndigheter, språkarbetare och andra intresserade vid myndigheter och organisationer/NGOs som arbetar inom områden som rör nationella minoriteter och urfolk, tvåspråkighet, små språk, urfolksspråk, revitalisering, minoritetsspråk, nordiska språk, digitalisering. Samt personer inom andra områden där språkteknologi för små språk är aktuell så som exempelvis inom kommunikation, webbutveckling och där frågor om digital inkludering och flerspråkigt tillgänglig information är aktuellt.

Kontakt: Vid frågor, kontakta Karin Kvarfordt Niia.

Webbinariet är kostnadsfritt.

Om Nordiska ministerrådets insats Små språk i Norden

Insatsen Små språk i Norden genomförs 2019–2021, finansieras av Nordiska ministerrådet och leds av Institutet för språk och folkminnen. En ad hoc-grupp med representanter från de nordiska länderna och de självstyrande områdena är knuten till insatsen. Insatsens syfte är att öka medvetenheten, intresset och kunskapen om små språk och att bidra till att stärka de nationella minoritetsspråken och de små nordiska språken, utveckla det tvärsektoriella språksamarbetet, samarbeta om utmaningar och framgångsfaktorer, stärka nätverk och etablera strategiska partnerskap.