• Huvudmeny

Västerbotten, Degerbyn, Skellefteå

Inspelat 1968
MI: Manlig informant född 1898 (70 år)
Int: Intervjuare

Int: män va kalläs en sån där not såm ni for å dro / eller såm ni dro
MI: ja he va laksnota he
Int: jaha
MI: nää i sa tie meter no var hon länger no / hon var no tydligen / hällär däm hadd ju en meinre åckså en stor not å en meinre not
Int: mm
MI: åsså da försöckt däm se även oppa att jöra finmaskiga / å he var för siken oppa höstn / män hä v- v- var åfta nog att de var int se rikt djivandä / så att ja vet ätt hä (..) hä vårt såm e kårta försök / med att f- fortsätt ve he / nu sedan ha e ju vare (..) vortä (..) mo- modärnt ve de här ka- e att kasta åsse även juster / he var en olagLi handling dän där tidn
Int: jaså
MI: jååda
Int: hure jeck e dell
MI: jaa he var ett sånt där e l- järn (..) ve oppa e långt träskaft / ve hulangern så att (..) åsse då (..) oppa ändan uta batn hadd däm e lysjärn he var einkåmmt förfärdigat smidä / såm sättes oppa ändan oppa batn / åsse då (..) å där hadd däm einkåmmt ett tjärved då / å djord opp elln / åsse rodd däm sakta hä m- djick int där e var fåsjn utan he var mer stillastående vattn / da (..) da e rood en myckä försiktit å den aan han sto då ve justrät / å da hä vart jusst på laksn / då sto han alldeläss steil han barä råårt (..) sjärtfenan n litn grann / å e (..) he djick så attä (..) att var han sjickLi / da leet han se för / de där da man sätt en stang i vattne värka hon bLi kroki
Int: mm
MI: män han tjänn till de där (..) villförsyn oppa skafte dänna så att han (..) han fick de där justre da mitt i ryggän / oppa laksn / riktit kraftit tag / da an da to opp da se hängde da en (..) en laks (..) å fassne einni de där

Översättning

Int: Men vad kallas en sån där not som ni for och drog, eller som ni drog…
MI: Ja, det var laxnoten det.
Int: Jaha.
MI: Nää, jag sa tio meter, nog var den längre nog. Den var nog tydligen… eller de hade ju en mindre också, en stor not och en mindre not.
Int: Mm.
MI: Och så då försökte de sig även på att göra finmaskiga. Och det var för siken på hösten. Men det var ofta nog att det var inte så rikt givande. Så att jag vet att det… det blev som korta försök, med att fortsätta med det. Nu sedan har det ju varit… blivit… modernt med det här att kasta, och så även ljuster. Det var en olaglig handling på den där tiden.
Int: Jaså.
MI: Jodå.
Int: Hur gick det till?
MI: Jaa, det var ett sånt där järn… med, på ett långt träskaft, med hullingar så att… Och så då, på änden utav båten hade de ett lysjärn, det var ett särskilt för ändamålet förfärdigat smide, som sattes på änden (dvs. aktern) på båten. Och så då… och där hade de ett särskilt tjärvedsstycke då, och gjorde upp eld. Och så rodde de sakta det gick inte där det var fors utan det var mer stillastående vatten. Då… då rodde en mycket försiktigt och den andra han stod då med ljustret. Och då det blev ljust på laxen, då stod den alldeles still, den bara rörde stjärtfenan lite grann. Och… det gick så att… att var han skicklig, då lutade han sig för, det där då man sätter en stång i vattnet verkar den bli krokig.
Int: Mm.
MI: Men han kände till den där synvillan på skaftet där, så att han, han fick det där ljustret då mitt i ryggen, på laxen, riktigt kraftigt tag. Då han då tog upp då så hängde då en… en lax och fastnade i det där. 

Läs mer

Läs mer om våra inspelningar och transkriptioner och de specialtecken och symboler som används:

Om våra inspelningar och transkriptionerPDF (pdf, 179.6 kB)