• Huvudmeny

Halland, Morups socken

Inspelat 1948
KI: Kvinnlig informant född ???? (?? år)
Int: Intervjuare (Det finns flera intervjuare men de särskiljs inte i utskriften.)

KI: å nu ee kan en gao öö åö (..) å tjöra åå (..) å va såm hälst / å de e sån jeor sa en behöver e- / där e inga rördige / där kan va (..) dä kan (..) va trätti tönnlann i aitt stöcke / å där e inte ett rördige / de e sån jeor sa hon dränerar se själv
Int: jaha
KI: de e egendåmlit
Int: ja / mm
KI: där e en stor gråv imällåm stöckena däa / å de ä allt va de behöver å digas / å de e så slätt såm en päng / presiss såm en päng haile den hä sjön
Int: (jaha)
KI: å där ha vutt så met vann en gaong / så (..) ja minns grannt dai ee (..) talte åm att ee (..) dai våre i määsen / åe där ee va sa möt vann i Rammsjö så att ee (..) de va ju ingen såm kånne tro att dai ee (..) skålle kånna gau ijönåm Rammsjön / åe (..) de va ain såm va sa gla fö mad / en kär / såm va så gla fö mad / å dai lääffte dai’en att åm han jeck ijönåm sjöen / så skålle han fao all pannekagan de va brugelit dao å ha pannekaga mä se i määsen / å äda
Int: ((skrattar))
KI: åe (..) å käan han jeck / åe iblann sa saoe dai inte maän bara alla dä alla övasta ao huet pao’an / åe (..) å nä da dao saoe att han jeck ijönåm / så ställte da te (o) äda pann- ((skrattar)) pannekaga dä västa da årka allehåv / udan aitt fröntemmer hun sa att ha han gått ijönåm sjöen fäär å fao pannekagan så skålle hun inte äda ääpp’et fäär’n
Int: ((skrattar))
KI: så der / der feskas å all ting / i den sjöen fäärr
Int: jaså
KI: der
Int: (---)
KI: va- ja de e där vi tjören havren ifrao
Int: har ni dränerat de eller sjönk de undan själv
KI: nä då där e en kanal såm da kalla Rammsjö kanal
Int: jaha
KI. å dåm da gravde ääpp dän
Int: jaha
KI: å de va ee (..) dai häällde pao mä’at i flaire aor / män nittanhondra (..) va ska ja nu si / så inte ja lyger (..) ja nittanhonnra (..) nittanhonnratie
Int: jaha
KI: å dei män dåm hade nåck börjat innan / å så när de dao feck ee breddat kanalen å rensat ääpp’en å jot na i ääning / sen diga dai ee ne- ud ee (..) smaokanale te (did)
Int: jaha
KI: män dän (..) dän va när sjön va full sao va natuls inte dän hära Rammsjökanalen
Int: nä
KI: na sjö- sjön sto full

Översättning

KI: Och nu kan man gå och… och köra och… och vad som helst. Och det är sån jord så man behöver e-… Där är inga rördiken. Där kan vara… det kan… vara tretti tunnland i ett stycke, och där är inte ett rördike. Det är sån jord så den dränerar sig själv.
Int: Jaha.
KI: Det är egendomligt.
Int: Ja. Mm.
KI: Der är en stor grop (dvs. dike) emellan styckena där, och det är allt vad det behöver dikas. Och det är så slätt som en peng (dvs. ett mynt). Precis som en peng, hela den här sjön.
Int: (Jaha.)
KI: Och där har varit så mycket vatten en gång, så jag minns tydligt de talade om att… de var i mossen. Och där var så mycket vatten i Ramsjö så att… det var ju ingen som kunde tro att de… skulle kunna gå igenom Ramsjön. Och…det var en som var så glad för mat, en karl, som var så glad för mat. Och de lovade honom att om han gick igenom sjön, så skulle han få all pannkakan. Det var brukligt då att ha pannkaka med sig i mossen, och äta.
KI: Och… och karlen han gick, och ibland så såg de inte mer än bara allra… det allra översta av huvudet på honom. Och… och när de då såg att han gick igenom, så började de äta pann-… pannkaka så mycket de orkade allihop. Utom ett fruntimmer, hon sa att har han gått igenom sjön för att få pannkakan så skulle hon inte äta upp det för honom. Så där… där fiskades och allting, i den sjön förr.
Int: Jaså.
KI: Där…
Int: (---)
KI: va-… Ja, det är där vi kör havren ifrån.
Int: Har ni dränerat det eller sjönk det undan självt?
KI: Nej då, där är en kanal som de kallar Ramsjö kanal.
Int: Jaha.
KI. Och de… de grävde upp den.
Int: Jaha.
KI: Och det var… de höll på med det i flera år. Men nittonhundra… Vad ska jag nu säga, så inte jag ljuger… Ja nittonhundra… nittonhundratio.
Int: Jaha.
KI: Och de… men de hade nog börjat innan. Och så när de då fick breddat kanalen och rensat upp den och gjort den i ordning, sen dikade de ne-… ut… småkanaler till (den).
Int: Jaha.
KI: Men den… den var.. när sjön var full så var naturligtvis inte den här Ramsjökanalen.
Int: Nä.
KI: När sjö-… sjön stod full.

Läs mer

Läs mer om våra inspelningar och transkriptioner och de specialtecken och symboler som används:

Om våra inspelningar och transkriptionerPDF (pdf, 179.6 kB)