• Huvudmeny

Gästrikland, Ovansjö socken

Inspelat 1953
KI: Kvinnlig informant född 1862 (91 år)
Int: Intervjuare

Då smågrisarna blev förgjorda

KI: ja ska taL åm en händelse sôm händ mäg en gång
Int: jaa
KI: ä var e tôrpartjäring / sôm kåm sôm kåm in (..) häne / å sa sisåhär åt mä / har du grissugga sa hon jaa sa jag / jaa då vill jag (..) ting på n gris / jaa hä får du fôll / jaa (..) får ja föLj mä däg ut å si grisn / ja nog kan ni fôll få hä sa jag / hä ä fl int omöjlit / å så jeck ve in i lagåLn / å så nå(r) hon kåm in i i lagåLn (..) så hadd ja en en kaLv inåm dôrôn i en tjetta / å så (..) å så sa hon va har du fôla hännôr då sa hon / ja har en oxpôsa sa jag / så nu så ska ja slipp gå tä(r) Landins / sa jag / å så strök hon kaLven så här inunder (..) nosôn (..) inunder haken / å så när sôm (..) hon har jort hä så skull hon fl si grissuggan så jeck hon in å lätt ôpp dôrôn å går in å stryker grissuggan / å jag var så dum å lätta männisjan gå in i i svinstian / å så strök hon mä händrôn sä där inundôr (..) magan på på grisn / joo då joo då vär du får (..) får grisungar / jaa / når tin vart att hon skull grisa / sa var äviga en enda grisunge sôm hon feck fjortôn grisungar / dôm vart dö unnan för unnan / alleri int en enda en jag hadd nytta på stora fina grisungar / å å så var ä en såm var minst / å ja tror att hä var n sista å han var så litn / å den sått då live i bra länje / å så tog ja in hem hônôm å hadd hônôm i e margarinlåda å bädda ner’n / å gav hônôm tjöpte en napp å gav hônôm mjöLk på dä där vise / jag hadd hônôm i tre dar / men va ni vill tro mä eller inte så va grissuggan så sjuk så hon låg / hon int- hon hon kunna’nt gapa mä munn / jag hadd nysila mjöLk i e skopa / å ja hadd e sje / å ja skull hälla i na / men hon kunna inte svälja så sjuk va suggan / ja trodde att hon skull bi all / men når n där lihl grisunjen vart all för mä hemma / i n där lådan / så vart suggan fresk / å ja feck bär dit ett ett matämbar åt henna å hon åt / då var dä int nå fel på s- på suggan / men alleri inte nånting ja hade för dä jag ha ävvlas mä mä n där å fjortôn grisungar dôm jeck / men jag ha kunna mista grissuggan å

Översättning

KI: Jag ska tala om en händelse som hände mig en gång.
Int: Ja.
KI: Det var en torparkäring som kom … som kom in här och sa si så här åt mig: "Har du grissugga", sa hon. "Ja", sa jag. "Ja, då vill jag tinga en gris." "Ja, det får du väl." "Ja … får jag följa med dig ut och se grisen?" "Ja, nog kan ni väl få det", sa jag, "det är väl inte omöjligt." Och så gick vi in i ladugården. Och så när hon kom in i ladugården, så hade jag en … en kalv innanför dörren i en kätte. Och så … och så sa hon: "Vad har du för något här då?" sa hon. "Jag har en liten tjur" sa jag, "så nu så ska jag slippa gå till Landins" sa jag. Och så strök hon kalven så här under nosen, under hakan. Och så när hon har gjort det, så skulle hon väl se grissuggan. Så gick hon i och låste upp dörren och går in och stryker grissuggan; och jag var så dum att låta människan gå in i … i svinstian. Och så strök hon med händerna så där under magen på … på grisen. "Jo då, jo då vad du får … får grisungar!" Ja, när det blev tid att hon skulle grisa, så var eviga en enda grisunge som hon fick, fjorton grisungar, dog undan för undan, aldrig inte en enda en hade jag nytta av, stora fina grisungar. Och så var det en, som var minst, och jag tror att det var den sista och han var så liten. Och den höll sig då vid liv bra länge. Och så tog jag in … hem honom och hade honom i en margarinlåda och bäddade ner honom, och gav honom … köpte en napp och gav honom mjölk på det där viset. Jag hade honom i tre dagar. Men om ni vill tro mig eller inte, så var grissuggan så sjuk så hon låg. Hon int … hon … hon kunde inte gapa med munnen. Jag hade nysilad mjölk i en skopa, och jag hade en sked, och jag skulle hälla i henne, men hon kunde inte svälja, så sjuk var suggan. Jag trodde att hon skulle dö. Men när den där lille grisungen dog för mig hemma, i den där lådan, så blev suggan frisk. Och jag fick bära dit ett … ett matämbar åt henne, och hon åt; då var det inte något fel på s… på suggan. Men aldrig inte någonting jag hade för det jag hade arbetat hårt med … med den där, och fjorton grisungar de gick, men jag hade kunnat mista grissuggan också.  

Läs mer

Läs mer om våra inspelningar och transkriptioner och de specialtecken och symboler som används:

Om våra inspelningar och transkriptionerPDF (pdf, 179.6 kB)