• Huvudmeny

Gästrikland

Översiktlig information om dialekterna i Gästrikland finns i Svensk uppslagsbok, Nationalencyklopedin och Norrländsk uppslagsbok. Under uppslagsordet Gästrikland behandlas dialekter i ett särskilt avsnitt.

För en fullständigare överblick över litteratur om och på gästrikedialekt se Hillbom, Anna-Lisa: Litteratur om Gästrikland och Hälsingland. 1. U.å. Gävle. 

Centrala eller översiktliga arbeten

Geijer, Herman, 1924: Gästriklands folkmål. I: Sverige. 6. Stockholm.

Lindkvist, Einar, 1942: Om Gästriklands folkmål. I: Från Gästrikland 1942. (Gästriklands kulturhistoriska förenings meddelanden.) Gävle.

Pamp, Bengt, 1978: Svenska dialekter. Stockholm.

Ordböcker och ordlistor

Färnbomål. Föreningen för hembygdsvård i Österfärnebo (utg.). [Ny utökad uppl.] Österfärnebo.

Järbring, Joel, 1999: Ord och uttryck från »utrikes» Järbo. [Järbo.]

Thyrestam, Gunnar, 1974: Studier i Hedesunda folkmål. Ett försök till inventering av det äldre ordförrådet och en kommentar. - Tillägg och förklaringar till ordlistan. 1975. Gävle. (Bör användas endast under jämförelse med andra källor.)

Zetterlund, Carl, 1974: Ord i Ovansjömålet. Farliga, fräna, roliga, soliga. Storvik.

Övriga arbeten

Hedblom, Folke, 1943: Ockelbo i Landsmålsarkivet. I: Pålsgården, årg. 3. Utg. av Ockelbo hembygdsförening.

Hedblom, Folke, 1956: Folkmålet. I: Hille vår hembygd. Red. Bengt Wallman. [Hille.]

Nygård, Anders, 1920: Hur har målet i vår socken uppkommit? Några ord om våra dialekter. I: Från Gästrikebygder 1920. Storvik. (Innehåller ett kortare avsnitt om gästrikemål.)

Västerlund, Rune, 1982: Uppsalaundersökningarna av ockelbomålet. I: Pålsgården, årg. 42. Utg. av Ockelbo hembygdsförening.

Uppdaterad 25 mars 2014