• Huvudmeny

Dialekter

En dialekt är en språkart som talas av invånarna inom ett avgränsat geografiskt område, men alla dialekttalande inom ett visst område talar inte exakt likadant.

Vi arbetar med att bearbeta, bevara och bygga ut våra dialektsamlingar och med att forska och informera om svenska dialekter. Samlingarna består av inspelningar och skriftligt material och är tillgängliga för alla.

Aktuellt

  • Ny webbutställning om södra Öland

    18 juni 2020 I samband med att projektet Ägonamn i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap började bli klart gick flera av Isofs experter inom dialekter, namn och folkminnen ihop för att tillgängliggöra information om öns immateriella kulturarv. Resultatet presenteras i en helt ny webbutställning.
  • Nu lanseras Dialektkartan!

    Fotografi föreställande en man och en kvinna vid en minibuss, utrustad med en inspelningsanordning. 22 april 2020 Från och med april 2020 får fler personer tillgång till röstmaterial från Isofs samlingar, i och med lanseringen av Dialektkartan.
  • Tillfälliga förändringar med anledning av covid-19

    17 mars 2020 Med anledning av att Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning av det nya coronaviruset som mycket hög i Sverige påverkas delar av Isofs verksamhet tillfälligt.


Sommarstängt vecka 29, 30 och 31

Isofs frågeverksamhet håller stängt veckorna 29, 30 och 31. Från och med vecka 32 svarar vi på frågor enligt vanliga tider.

Kontakt


Dialektfrågor
:  0200-24 33 00

Telefontid: tisdag–torsdag, 
10–12 och 13–15

E-post
dialekter@isof.se

Mer om kontakt och rådgivning.

Facebook

Uppdaterad 03 juli 2020