• Huvudmeny

Tilltal på CLARIN 2017 i Budapest

I september var några av oss på den årliga Clarin-konferensen som i år hölls i Budapestlänk till annan webbplats. David House, Jens Edlund och jag, som representanter för Swe-Clarin och Tilltal.

Swe-Clarin är en nationell nod i europeiska CLARINlänk till annan webbplats (Common Language Resources and Technology Infrastructure). Det är ett stort EU-projekt med syfte att bygga upp infrastruktur för e-vetenskap inom humaniora och samhällsvetenskap med hjälp av språkteknologiska metoder. Vanligtvis handlar det om att ta fram och använda metoder och verktyg för att märka upp och analysera stora skriftliga material. Men i Tilltal ligger fokus på att utforska möjligheterna att göra motsvarande med dialekt- och folkminnesinspelningar med hjälp av avancerade metoder för att analysera tal. På så sätt kan enorma mängder talinspelningar göras mer tillgängliga för forskning.

CLARINs årliga konferens är den viktigaste händelsen för dem som arbetar med uppbyggnaden och driften av forskningsinfrastrukturen. Såklart vi var på plats.

Vi blev väl mottagna och bjöds på middag under en båtfärd på Donau som flankerades av flera sevärdheter. Mest hänförande var den storslagna parlamentsbyggnadens upplysta fasad mot den nattsvarta himlen.

Men mat och sevärdheter var inte främsta skälet till att vi var där. Vi hade en artikel att presentera och en videointervju som skulle göras med oss som artikelförfattare.

Artikeln handlar om hur vi i Tilltal samarbetar över ämnesgränserna kring flera användningsfall och hur vi använder metoder från människa-datorinteraktion för att göra det. Vår förhoppning är att Tilltal ska utgöra ett gott exempel på hur man kan involvera och samarbeta med human- och samhällsvetare i uppbyggnaden av forskningsinfrastrukturen och därigenom försäkra sig om att den är användbar för forskarna.

Nu går det att ta del av presentationen i efterhand som strömmande video på konferensens webbplats. Där finns också programlänk till annan webbplats med länkar till abstractlänk till annan webbplats, artikellänk till annan webbplats och videointervjulänk till annan webbplats.

 

/Rickard Domeij
Projektledare för Tilltal och
föreståndare för ISOF:s Clarin-centrum

Referens till artikeln

Johanna Berg, Rickard Domeij, Jens Edlund, Gunnar Eriksson, David House, Zofia Malisz, Susanne Nylund Skog and Jenny Öqvist (2017). Involving users and collaborating between disciplines in making cultural heritage accessible for research. Paper presented at the CLARIN Annual Conference 2017 in Budapest, September 2017.

 

Uppdaterad 07 maj 2019

Om skribenten

Rickard Domeij arbetar på Språkrådet som språkteknologiansvarig och är föreståndare för Institutets kunskapscentrumlänk till annan webbplats för den europeiska forskningsinfrastrukturen Clarin. Fil. dr i datorlingvistik och forskar om datorstöd för att skriva, läsa och forska.