• Huvudmeny

Språkpolitikbloggen

En blogg om språklagar och språkpolitik i Sverige

  • Förbättrad kvalitet måste vägleda sfi


    29 april 2020 Att utbildningsformen kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, mer känd som sfi, är politiskt laddad är svårt att undgå. Men politiska och offentliga diskussioner kring sfi sker sällan utifrån de kvalitativa förutsättningar som är nödvändiga för att utbildningen ska kunna möta de högt ställda förväntningarna. De pedagogiska utmaningarna för att lyckas är många, skriver Maria Rydell, biträdande lektor i svenska som andraspråk. I en nu pågående utredning finns dock en ny chans att ta kvalitetsaspekten på allvar. Läs mer


Tidigare inlägg

Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
  • Ett vägval för minoritetspolitiken


    15 april 2019 Läs mer
  • Dags för ett bredare perspektiv på minoritetspolitiken


    14 mars 2019 Läs mer
Uppdaterad 25 mars 2020