• Huvudmeny

Våra bloggar

  • Klarspråksidealet bygger på envägskommunikation
    Språkpolitikbloggen 29 oktober 2019 Är den offentliga svenskan vårdad, enkel och begriplig? Linnea Hanell har funnit svaret, men samtidigt hittat en konflikt mellan olika kommunikationsideologier. Läs hela blogginlägget
  • Vad gjorde du på rasterna?
    Folkminnesarkiven berättar 8 oktober 2019 I somras samlade vi in berättelser om vad barn och unga gjorde och gör på rasterna – i skolan, på skolgården eller däromkring. På bara några veckor delade mer än 300 personer med sig av sina minnen av rasternas lekar, sånger och raster.  Läs hela blogginlägget
  • Fler inkluderas när radio blir mer än bara ljud
    Språkpolitikbloggen 13 september 2019 Under sommaren 2019 rasade en folkstorm på sociala medier och på debattsidor i dagstidningar. Stridsfrågan var: Varför är Sommar i P1 inte tillgängligt för döva och hörselskadade? Läs hela blogginlägget
Uppdaterad 11 september 2019