• Huvudmeny

Folkets minnen. Traditionsinsamling i idé och praktik 1919–1964

En kritisk undersökning av den nu rådande bilden av det äldre traditionsmaterialet.

Hämta som pdfPDF (pdf, 14.1 MB)

Författare: Fredrik Skott

Utgivningsår: 2008

"Det är folkets röst som skall höras när man läser dessa anteckningar". Citatet från 1930 syftar på de framväxande samlingarna vid Västsvenska folkminnesarkivet i Göteborg. Under 1900-talets första hälft införlivades hundratusentals uppteckningar om folkets liv, leverne och minnen i de stora folklivs- och folkminnesarkiven runt om i landet. Insamlingen var nära förbunden med den framväxande hembygdsrörelsen samt pågående forskning vid landets högskolor och universitet.

Från och med 1970-talet ändrade många forskare inställning till uppteckningsmaterialet. Idag uppfattas samlingarna ofta som uttryck för de äldre forskarnas egna ideologier och syn på det förflutna. Insamlingen framställs som ett konservativt, elitistiskt och idealiserande projekt med inriktning på den gamla svenska bondekulturen.

I Folkets minnen undersöks kritiskt den nu rådande bilden av det äldre traditionsmaterialet. En utgångspunkt är att föreställningarna är förenklade. Här beskrivs och analyseras traditionsinsamling i idé och praktik under åren 1919–1964. Hur har samlingarna en gång kommit till och vilka var egentligen "folket"? Målsättningen är att fördjupa förståelsen för traditionsarkivens material.

Författaren, Fredrik Skott, är historiker och folklorist verksam vid Institutet för språk och folkminnen. Folkets minnen är hans doktorsavhandling.

Uppdaterad 23 november 2016

Villkor

Våra digitala publikationer laddas ned kostnadsfritt som pdf-filer via knappen "Hämta som pdf" på publikationssidan.

Om en publikation finns i tryckt form visas knappen ”Beställ tryckt exemplar” på publikationssidan. Då kan du beställa den via ett beställningsformulär. Kostnad för frakt tillkommer och du betalar mot faktura.

Vill du köpa flera olika böcker i samma beställning? Kontakta oss så hjälper vi till!