• Huvudmeny

Ordbok över laumålet på Gotland

Ordbok över laumålet på Gotland omfattar 26 häften och gavs ut mellan åren 1972–1985.

Författare: Herbert Gustavson

Utgivningsår: 1972–1985

Ordboken består av 26 häften och är utarbetad av Herbert Gustavson på grundval av Mathias Klintbergs samlingar. Inalles bygger den på drygt 100 000 ordlappar. Karaktäristiskt för ordboken är den rika exemplifieringen av ordens användningsområde och betydelsenyanser.

Klintberg fotograferade arbeten, verktyg redskap och byggnader. Hans teckningar och fotografier illustrerar ordboksartiklarna i ett separat illustrationshäfte, som avslutar varje band (4 st).

Uppdaterad 11 oktober 2016

Villkor

Våra digitala publikationer laddas ned kostnadsfritt som pdf-filer via knappen "Hämta som pdf" på publikationssidan.

Om en publikation finns i tryckt form visas knappen ”Beställ tryckt exemplar” på publikationssidan. Då kan du beställa den via ett beställningsformulär. Kostnad för frakt tillkommer och du betalar mot faktura.

Vill du köpa flera olika böcker i samma beställning? Kontakta oss så hjälper vi till!