• Huvudmeny

17 mars 2020

Tillfälliga förändringar med anledning av covid-19

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning av det nya coronaviruset som mycket hög i Sverige påverkas delar av Isofs verksamhet tillfälligt.

Isofs ambition är att myndighetens verksamhet ska påverkas så lite som möjligt under rådande omständigheter. Samtidigt är det viktigt att myndigheten bidrar till att minska risken för smittspridning. Här nedan får du information om hur Isofs verksamhet i dagsläget påverkas.

Längre svarstider kan förekomma

Isofs rådgivning inom svenska, dialekter, finska, folkminnen, jiddisch, klarspråk, meänkieli, namn, romska och svenskt teckenspråk håller tills vidare öppet. Eftersom Isof för tillfället inte kan garantera full bemanning kan det dock ta längre tid än vanligt att få svar.

Rådgivning

Evenemang skjuts upp eller ställs in

Isofs publika evenemang den närmaste tiden skjuts upp eller ställs in. Vår ambition är att kunna genomföra uppskjutna evenemang vid ett senare tillfälle under året. Nya datum för uppskjutna evenemang kommer i god tid att meddelas på Isofs webb www.isof.se samt i sociala medier.

Arkiven tillfälligt stängda

För tillfället kommer vi inte att ta emot några besök till arkiven i Göteborg och Uppsala. Vi bistår som vanligt med råd och hjälp inom våra arkivämnen genom rådgivningsverksamheten.

Rådgivning

För frågor om tillgång till Isofs samlingar i Lund, ta kontakt med Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg. För frågor om tillgång till Isofs samlingar i Umeå, ta kontakt med Dialekt- och folkminnesarkivet och Namnarkivet i Uppsala.

Bokleveranser påverkas

Hantering av bokbeställningar dröjer längre tid än vanligt eftersom vi tills vidare skickar leveranser endast en gång per vecka. Vi hoppas att detta inte ska påverka dig alltför mycket.

Publikationer

Uppdaterad 08 juli 2020