• Huvudmeny

23 januari 2020

Temadag om fastighetsforskning

Den 21 mars anordnas en temadag om fastighetsforskning på Arkivcentrum Syd i Lund.

Temadagen om fastighetsforskning vänder sig till alla som vill veta mer om vad som är möjligt att forska om när det gäller fastigheter och bebyggelse. Arrangörer är Isof, Riksarkivet Landsarkivet i Lund, Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar vid Lunds universitet, Skånes hembygdsförbund och Skånes släktforskarförbund.

På programmet finns bland annat föreläsningar om vilken information som går att hitta i olika arkiv och hur fastighetsforskning går att använda i släktforskning. Ortnamnsforskare Mathias Strandberg på Isof deltar med en föreläsning om vad ortnamnsarkivens samlingar kan berätta om en fastighet.

Uppdaterad 23 januari 2020