• Huvudmeny

7.1.2020

2019 års nyord

Klimatfrågor dominerade nyordslistorna både i Finland och i Sverige.

I Finland publicerade Institutet för de inhemska språken sin finskspråkiga nyordslista i början av december. Listan innehåller ord som både direkt och indirekt har koppling till klimatfrågan, så som

  • ilmastolakko´klimatstrejk´ ungdomar som strejkar och på så sått kräver att beslutsfattare tar ansvar i klimatfrågor
  • kasviliha ’växtkött’ namn för växtbaserade matingredienser som ersätter kött
  • lentohäpeä ´flygskam´ skam som människor känner på grund av flygresornas klimatpåverkan.

Läs hela nyordslistanlänk till annan webbplats på Institutet för de inhemska språkens webbplats.

Nyordslistan i Sverige innehåller frasen växtbaserat kött. Även flygresor tas upp. Förra årets lista innehöll ordet flygskam som nu har knoppat av sig – på årets lista finns ordet smygflyga med.

Läs nyheten om Språkrådets svenskspråkiga nyordslista.

SR Sisuradio intervjuade Tarja Larsson från Språkrådet om nyord. Intervjun finns på Sisuradios webbplatslänk till annan webbplats.

SVT Uutiset i sin tur intervjuade Riina Heikkilä – intervjun finns på Uutisets webbplatslänk till annan webbplats.

Uppdaterad 07 januari 2020