• Huvudmeny

11 december 2019

Workshop om hur romani chib kan stödjas genom livet

Den 5 december höll Isof en workshop om hur romani chib kan och bör stödjas genom livet.

Ett 20-tal engagerade talare av romani chib förde diskussioner om vilka insatser som behövs för att ge fler möjlighet att stärka sitt språk i livets olika skeden. Vi fick med oss många viktiga synpunkter och idéer till det fortsatta arbetet med handlingsprogrammet.

Bakgrund

Regeringen har gett Institutet för språk och folkminnen i uppdrag att ta fram ett långsiktigt handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråkenlänk till annan webbplats finska, jiddisch, meänkieli och romani chib. Handlingsprogrammet ska främja möjligheten för de nationella minoritetsspråken att revitaliseras och fortleva som levande språk i Sverige. Det ska lämnas till regeringen senast den 15 maj 2020.

Isof vill ta fram ett handlingsprogram som sätter individen i centrum. Vi anordnar därför workshoppar för de olika minoritetsspråken om hur språken kan stödjas genom livet.

Uppdaterad 11 december 2019