• Huvudmeny

10 december 2019

Workshop om hur finska kan stödjas genom livet

Vilka språkliga behov och möjligheter har människor i olika åldrar och i livets olika skeden? Nu kan du anmäla dig till en workshop om hur finska kan stödjas genom livet.

Regeringen har gett Isof i uppdrag att ta fram ett långsiktigt handlingsprogram för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib. Handlingsprogrammet ska främja möjligheten för de nationella minoritetsspråken att revitaliseras och fortleva som levande språk i Sverige. Det ska lämnas till regeringen senast den 15 maj 2020.

Isof vill ta fram ett handlingsprogram som sätter individen i centrum. Vi håller därför workshoppar om hur språken kan stödjas genom livet.

Mer information och anmälan

Workshop i finska

Handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken

Uppdaterad 17 december 2019