• Huvudmeny

28 november 2019

Workshop om hur meänkieli kan stödjas genom livet

Vilka språkliga behov och möjligheter har människor i olika åldrar och i livets olika skeden? Nu kan du anmäla dig till en workshop om hur meänkieli kan stödjas genom livet.

Regeringen har gett Isof i uppdrag att ta fram ett långsiktigt handlingsprogram för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib. Handlingsprogrammet ska främja möjligheten för de nationella minoritetsspråken att revitaliseras och fortleva som levande språk i Sverige. Det ska lämnas till regeringen senast den 15 maj 2020.

Isof vill ta fram ett handlingsprogram som sätter individen i centrum. Vi kommer därför att hålla workshoppar om hur meänkieli kan stödjas genom livet. En första workshop äger rum den 14 januari 2020 på Scandic Ferrum i Kiruna. Sista dag för anmälan är den 18 december.

Mer information och anmälan

Workshop i meänkieli

Handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken

Uppdaterad 28 november 2019