• Huvudmeny

3 oktober 2019

Satsning ska stärka de nordiska små språken

Här är medlemmarna i den ad hoc-grupp som utsetts inom uppdraget Små språk i Norden.

Danmark
Susan Parwini (ordinarie)
Det danske Kulturministerium

Sune Weile (ersättare)
Det danske Undervisningsministerium

Finland
Leena Nissilä (ordinarie)
FD, Undervisningsråd och enhetschef, Utbildningsstyrelsen, Helsingfors

Susanna Rajala (ersättare)
Undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen, Helsingfors

Föräoarna
Sólvá Jónsdóttir (ordinarie)
Fagkonsulent i færøskfaget på gymnasialt niveau

Hjalmar P. Petersen (ersättare)
Prof. dr. phil. Føroyamálsdeildin, Fróðskaparsetur Føroya

Grönland
Beatrine Heilmann (ordinarie)
Specialkonsulent, Oqaasileriffik

Per Langgård (ersättare)
Chefkonsulent, Oqaasileriffik

Island
Guðni Olgeirsson (ordinarie)
Seniorrådgivare, Utbildnings, forsknings och kulturministeriet

Ólafur Grétar Kristjánsson (ersättare)
Seniorrådgivare, Utbildnings, forsknings och kulturministeriet

Norge
Daniel Ims (ordinarie)
Seksjonssjef for språkrøkt og språkrådgivning i Språkrådet

Sigve Gramstad (ersättare)
Pensjonist, fhv. (1998–2006) leder av Europarådets ekspertkomité for Den europeiske minoritetsspråkpakten

Sverige
Lars Miguel Utsi (ordinarie)
Svenska Sametingets vice styrelseordförande tillika ordförande för språknämnden

Harriet Kowalski (ersättare)
Avdelningschef för Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen

Åland
Niklas Stenbäck (ordinarie)
Avdelningschef, Ålands landskapsregering, utbildnings- och kulturavdelningen

Uppdaterad 11 oktober 2019