• Huvudmeny

20 september 2019

Lär dig mer om tillgänglighet

Det nya numret av Klarspråk handlar om projektet Begriplig text och den nya lagen om digital tillgänglighet.

Vad är viktigast att tänka på när man utformar texter för personer med lässvårigheter? Vi berättar om resultaten från projektet Begriplig text.

Den 1 januari började lagen om tillgänglighet till digital offentlig service att gälla. Vad innebär den nya lagen och hur ser tidplanen ut? Tommy Olsson, specialist på webbtillgänglighet, reder ut vad som gäller.

Språkfrågan handlar om facktermer: Förstår läsaren termen eller går det att välja ett ord i allmänspråket som står för samma sak? Eller kan man använda termen och förklara den?

Välkommen till Språkrådets seminarium Tydligt och begripligt med klarspråk och terminologi den 11 oktober.

Handboken Sveriges språkflora vänder sig till alla som arbetar i det flerspråkiga Sverige, främst till dig som anlitar tolk eller översättare, eller som planerar informationsinsatser på flera språk.

Läs det nya numret av Klarspråk.

Uppdaterad 20 september 2019