• Huvudmeny

10 september 2019

Språk i Norden om språket i sociala medier

Språk i Norden är en årsbok som ges ut av Nätverket för språknämnderna i Norden. Temat för 2019 års utgåva är språket i sociala medier.

Språk i Norden består av åtta artiklar skrivna av språkvårdare och språkforskare i Norden. Årsboken innehåller även en översikt över publikationer och ordböcker som givits ut i de nordiska länderna under det gångna året, liksom en aktuell adresslista till språknämnderna i Norden.

Språkbruket i sociala medier

Flera av artiklarna i årsboken handlar specifikt om språkbruket i sociala medier. Bland annat undersöker Tina Thode Hougaard och Lasse Balleby användningen av olika dialogiska drag och turtagning i digitala dialoger. Eva Skafte Jensen beskriver hur språkbrukare anpassar sitt språk beroende på situationen när de skriver digitalt på nätet och i sms och hur de förhåller sig till standardnormen.

Vidare skriver Øystein A. Vangsnes om användningen av norska dialekter i sociala medier och om hur bruket varierar mellan olika delar av Norge och i olika åldersgrupper. Emma Sköldbergs och Lena Wenners artikel handlar om den svenska internetbaserade ordboken Folkmun.se och beskriver vilka slags ord den innehåller och hur användarna själva bidrar till innehållet. Andreas Nord utforskar hur interaktionen ser ut i en svensk kommuns digitala frågeforum.

Jóhannes B. Sigtryggsson skriver om de nya isländska skrivreglerna och reglerna för interpunktion och ger även exempel på sociala mediers och engelskans inflytande på språkbruket. Henna Makkonen-Craig diskuterar hur den finska språkvården använder sig av sociala medier, vilka möjligheter och utmaningar de innebär för språkvården och hur språket kan påverkas av dem.

Dessutom har Tikaajaat Kristensen skrivit en artikel om kalaallisut (grönländska), med en presentation av språkets historia och grammatik och en beskrivning av grönländsk språkpolitik.

Utkommit sedan 1970

Språk i Norden har kommit ut sedan 1970. Den redigeras av de nordiska sekreterarna på språknämnderna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Huvudredaktör för denna utgåva är Isofs medarbetare och språkvårdare Gabriella Sandström.

Läs årsboken

Språk i Norden 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad 10 september 2019