• Huvudmeny

9.7.2019

Två tjänster lediga

Institutet för språk och folkminnen söker en utredare till ett handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken och en projektsamordnare för små språk i Norden.

Utredare till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken

Institutet för språk och folkminnen, Isof, har av regeringen fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till ett långsiktigt och samlat handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken. Syftet är att främja möjligheten för de nationella minoritetsspråken att revitaliseras och fortleva som levande språk i Sverige.

Tjänstens omfattning kan vara 50–100 % från september 2019 till och med maj 2020 och tjänsten är placerad på myndighetens avdelning Språkrådet i Stockholm. Sista ansökningsdag är den 8 augusti 2019.

Projektsamordnare för små språk i Norden

Institutet för språk och folkminnen, Isof, kommer under perioden 2019–2021 att samordna ett projekt finansierat av Nordiska ministerrådet, NMR, för utbildning och stärkande av små språk i Norden. Arbetet innebär att planera för, samordna och genomföra informationsinsatser, seminarier, workshops och kompetensutvecklingsinsatser till stöd för att lyfta fram minoritetsspråk, urfolkens språk, nationella teckenspråk och andra små språk i Norden (i enlighet med Deklarationen om nordisk språkpolitiklänk till annan webbplats).


Tjänsten är organisatoriskt placerad under avdelningen för Planering och samordning i Uppsala men uppdraget kommer att utföras i nära samverkan med vår avdelning Språkrådet i Stockholm vilket innebär att placeringsorten kan diskuteras. Uppdraget motsvarar 50 % och sträcker sig från hösten 2019 och fram till och med september 2021. Sista ansökningsdag är den 12 augusti 2019.

Läs mer om tjänsterna.

Uppdaterad 09 juli 2019