• Huvudmeny

17.6.2019

Kartläggning av Språkrådets språkrådgivning i finska

Språkrådet har kartlagt sin språkrådgivning i finska. I kartläggningen som blev klar under våren 2019 undersöktes frågor som kom in till den finska rådgivningen åren 2007, 2010 och 2017.

Språkrådet gjorde under år 2018 en kartläggning av språkrådgivningen i finska, och rapporten blev klar i april 2019. Syftet var att undersöka vilka som kontaktar Språkrådets finska rådgivning, vilken typ av frågor det är som kommer in till rådgivningen samt om det har skett någon förändring från år 2007 till år 2017.

Kartläggningen riktar in sig på tre viktiga tidsperioder under Språkrådets verksamhet: år 2007, året efter att Sverigefinska språknämnden blev en del av Språkrådet, år 2010 som var året då lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) trädde i kraft samt år 2017 för att få en jämförelsepunkt i nutid och se om det har skett någon förändring under en tioårsperiod.

Kartläggningen visar att de flesta frågorna till språkrådgivningen i finska kommer från översättare och tolkar. Därutöver kan man konstatera att andelen journalister och tjänstemän i kommuner som hör till förvaltningsområdet för finska har ökat under den period som ingår i kartläggningen.

Majoriteten av frågorna som kommer in till rådgivningen berör översättning av ord och termer från svenska till finska och även från finska till svenska. Utöver översättningsmotsvarigheter ställer personer som hör av sig till den finska rådgivningen även alltfler frågor om rättstavning och grammatik samt språkpolitik.

Genom att göra kartläggningar då och då kan man följa upp verksamheten och identifiera områden som den finska verksamheten borde fokusera på.

Rapport av kartläggningen (på finska): Kielineuvoston neuvontakartoitus 2019PDF (pdf, 996.8 kB)

Kartläggningen gjordes av Tarja Larsson och Henna Leskelä. Här är presentationen de höll på Språkrådets finska språkseminarium 28 mars 2019 (på finska): Kielineuvoston neuvontakartoitusPDF (pdf, 817.2 kB)

Uppdaterad 17 juni 2019