• Huvudmeny

28 februari 2019

Stort intresse för dialektordbok

I dagarna uppmärksammas Isofs arbete med Svenskt dialektlexikon (SDL). Det blir den första översiktliga dialektordboken som ges ut sedan mitten på 1800-talet.

Tanken är att Svenskt dialektlexikon ska behandla ett urval ord ur det centrala dialektala ordförrådet. Grunden är det stora arkivmaterial i form av kortsamlingar med dialektord som förvaras vid institutets arkiv i Uppsala. Samlingarna innehåller drygt sju miljoner ordlappar, där de äldsta uppgifterna är från 1600-talet.

Ordboken kommer att publiceras digitalt på hemsidan, och så småningom finnas i tryckt form.

 

Uppdaterad 05 mars 2019