• Huvudmeny

22.1.2019

Sveriges nya ministrar i januari 2019

Efter långa förhandlingar fick Sverige äntligen en ny regering. Språkrådet har tagit fram rekommendationer till nya ministerbenämningar på finska.

Rösterna i riksdagsvalet den 9 september 2018 fördelades så jämnt att regeringsbildandet den här gången blev extra besvärligt. Till slut fick dock Sverige en ny regering måndagen den 21 januari 2019. Språkrådet har tagit fram rekommendationer till nya ministerbenämningar på finska.

Sveriges nya ministrar i januari 2019

arbetsmarknadsminister työmarkkinaministeri

biståndsminister kehitysyhteistyöministeri

civilminister siviiliministeri

energi- och digitaliseringsminister energia- ja digitalisointiministeri

EU-minister EU-ministeri

finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister finanssimarkkina- ja asuntoministeri, apulaisfinanssiministeri

finansminister finanssiministeri

försvarsminister puolustusministeri

infrastrukturminister infrastruktuuriministeri

inrikesminister sisäministeri

justitie- och migrationsminister oikeus- ja migraatioministeri

jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation tasa-arvoministeri sekä diskriminoinnin ja segregaation vastaisesta työstä vastaava ministeri

kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna kulttuuri- ja demokratiaministeri sekä urheiluasioista vastaava ministeri

landsbygdsminister maaseutuministeri

miljö- och klimatminister samt vice statsminister ympäristö- ja ilmastoministeri sekä varapääministeri

minister för högre utbildning och forskning korkeakoulu- ja tutkimusministeri

näringsminister elinkeinoministeri

socialförsäkringsminister sosiaalivakuutusministeri

socialminister sosiaaliministeri

statsminister pääministeri

utbildningsminister koulutusministeri

utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor ulkomaankauppaministeri ja pohjoismaisista asioista vastaava ministeri

utrikesminister ulkoministeri

Uppdaterad 22 januari 2019