• Huvudmeny

18 januari 2019

Hundraårig bokserie om ortnamn är nu komplett

Arbetet startade för nästan hundra år sedan. Med ett register som sista pusselbit har nu bokserien Ortnamnen i Värmlands län kommit i mål.

Utgivningen av Ortnamnen i Värmlands län, i serien Sveriges ort­namn, påbörjades för snart hundra år sedan. Först ut var volymen om namnen i Gillbergs härad (1922), och 1952 var samtliga härader genomgångna.

Den näst sista delen i serien kom 1984, och består av en inledning till hela verket (del 1), skriven av Birgit Falck-Kjällquist. Hon är även författare till registerdelen, som är den 17:e och avslutande delen i serien . Registret innehåller alla de huvudleder (exempelvis "dalen" i Fryksdalen och "by" i Torsby) som ingår i namnen som presenteras i seriens delar 1–15.

– Med den nu utgivna registerdelen över huvudleder är Ortnamnen i Värmlands län komplett och det är med glädje som vi kan konstatera att serien är avslutad, säger Institutets Annette Torensjö, som är avdelningschef för Namnarkivet i Uppsala.

Bild på tre böcker ur serien om Ortnamnen i Värmlands län, där den senaste ligger överest.

Nu är bokserien om Ortnamnen i Värmlands län komplett.

Uppdaterad 21 januari 2019