#loadText ($titleOrder $titleText)
  • Huvudmeny

14 januari 2019

Många ansökte om extra medel för att hålla minoritetsspråken levande

Ett av Institutets uppdrag är att främja och vårda de nationella minoritetsspråken. Det görs bland annat genom att uppmuntra projekt som gör att fler får tillgång till sitt språk. Trycket var hårt på höstens extrautlysta medel för pedagogiskt material.

Institutet för språk och folkminnen har delat ut så kallade revitaliseringsmedel sedan år 2010, normalt 3,5 miljoner kronor per år. Vanliga projekt som får detta statsbidrag är språkbad och språkkurser av olika slag, skrivkurser, arbete med ordlistor, festivaler, teaterpjäser och andra kulturevenemang. I juni 2018 fick Institutet extra medel att dela ut.

– Vi valde då att fokusera på pedagogiskt material, eftersom många har hört av sig till oss med frågor om läromedel och berättat att det finns en stor brist på bra undervisningsmaterial, säger Anna Gezelius som är samordnare för minoritetsspråk.

Väldigt många föreningar sökte höstens extrabidrag – 55 ansökningar kom in, varav 31 gällde pedagogiskt material, till ett värde av 12,4 miljoner kronor.

– Vi hade 2,7 miljoner att dela ut, så vi valde därför att bedöma endast de ansökningar som gällde pedagogiskt material. 13 projekt fick dela på de 2,7 miljonerna. De ansökningar som inte blev bedömda kommer att behandlas vid nästa tillfälle, nu i vår.

Det finns en stor vilja hos de nationella minoriteterna att stärka språken och göra dem mer levande, men för det behövs ofta pengar, till exempel för att hålla en kurs på det aktuella språket. Där kan revitaliseringsmedlen göra stor skillnad.

– Vi har årliga uppföljningar och träffar många av de föreningar som har fått bidrag. Då får vi ofta höra att framför allt återkommande aktiviteter där man träffas i trygg miljö och arbetar med språket, verkligen ger resultat. Samma sak gäller de språkbad där barn och unga samlas för att under en vecka utmana sig själva. När de åker därifrån har de fått nya nätverk med andra barn som talar till exempel finska, och då vågar de prata och använda sitt minoritetsspråk, säger Anna Gezelius.

Just nu går det att ansöka om 2019 års revitaliseringsbidrag. Sista dag för ansökan är 21 januari.

Radio och tv om revitaliseringen

SVT Uutisetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster intervjuar Anna Gezeliuzlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om det nu utlysta revitaliseringsbidraget, från 10 januari 2019 (inslaget börjar 4.03 in i sändningen).

Inslag från Sisuradionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från 9 januari 2019 om de extra revitaliseringsmedel för läromedel som Institutet delade ut i höstas.

Uppdaterad 05 februari 2019