• Huvudmeny

28.12.2018

2018 års nyord

Årets nyordslistor har publicerats i flera länder – en gemensam nämnare är miljö- och klimatfrågor.

Finska nyord

I Finland publicerade Institutet för de inhemska språken sin finska nyordslista i mitten av december. På den finska listan tar man upp dels helt nya ord, dels gamla ord med ny betydelse, men även ord som varit särskilt aktuella under året.

Den finska listan innehåller många miljörelaterade ord, såsom

  • ilmastoahdistus ´klimatångest´
  • lumi-inferno ´snöinferno´
  • mikromuovi ´mikroplast´
  • muovivero ´plastskatt´.

Ett gammalt ord som även har en ny betydelse är valotaulu ´ljustavla´. Sedan gammalt betyder valotaulu en ljusskylt som används antingen i reklam- eller informationssyfte till exempel vid vägar men numera används ordet också om ett slags belyst inredningstavla.

På den finska listan finns också förkortningen GDPR och ordet keltaliivi ´gul väst´ som syftar på de franska demonstranterna.

Den finska listan innehåller även ett ord som redan i fjol fanns med på den svenska listan: ploggailu eller roskajuoksu. Ordet har bildats från svenskans ord plocka och jogga. Plogging är med även på norska Språkrådets nyordslista i år.

Svenska nyord

I Sverige är det Språkrådets språkvårdare i svenska och tidskriften Språktidningen som varje år tillsammans publicerar en nyordslista. I år innehåller de svenska och finska listorna endast ett gemensamt ord: på finska flossaus, på svenska flossa. Det finska ordet är dock ett substantiv och det svenska ett verb.

I fjol innehöll listorna tre gemensamma ord: fidget spinner, döstädning och metoo.

På den svenska listan finns i år ordet stöddjur, alltså ett djur som ger människor emotionellt stöd vid till exempel flygresor. Den finska listan har ordet ruokakoira ´mathund´ som är en hund som arbetar inom tullen och vars uppgift är att nosa fram illegala livsmedel som skulle kunna sprida djursjukdomar.

Ord med anknytning till menstruation finns med i båda länders listor. Den finska listans ord kuukautisköyhyys ´mensfattigdom´ beskriver hur kvinnor i fattigare länder helt enkelt inte har råd att skaffa mensskydd. Den svenska listans menscertifiera syftar på säkerställandet att kvinnors menstruation tas hänsyn till på arbetsplatser, till exempel så att busschaufförer har tid att byta mensskydd under rasten.

Årets sverigefinska nyord

SR Sisuradio valde tillsammans med Språkrådets finska verksamhet 10 finalister till tävlingen om årets sverigefinska ord 2018. I omröstningen vann ordet nukkuma-aamu ´sovmorgon´. Andra och tredje platsen knep ei pelaa roolia ´spelar ingen roll´ och punainen päivä ´röd dag´, alltså helgdag.

Språkrådets finska verksamhet har ingen egen nyordslista eftersom vi mest arbetar med så kallad samhällsterminologi. I år har vi behandlat bland annat namn på myndigheter och lagar, såsom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, kortare penningtvättlagen.

I fjol fanns termen framtidsfullmakt med på den svenska listan och vår finska verksamhets rekommendation på finska är ennakkovaltakirja eller ennakkovaltuutus. I Finland använder man ju ordet hoitotahto om samma fenomen.

Det kommande året och de kommande åren kommer att visa om de här under 2018 diskuterade orden endast kommer att vara kortlivade dagsländor eller om de blir en del av vårt fasta ordförråd och kanske hamnar även i ordböcker.

Länkar

SR Sisuradio om årets sverigefinska ordlänk till annan webbplats (på finska).

SVT Uutiset om årets nyordlänk till annan webbplats.

Institutet för de inhemska språkens finskspråkiga nyordslistalänk till annan webbplats.

Språkrådets och Språktidningens svenskspråkiga nyordslistalänk till annan webbplats.

Uppdaterad 28 december 2018