• Huvudmeny

8 november 2018

Ny bok om ortnamn i Bohuslän

Smögen, Hunnebostrand, Kungshamn och Bohus-Malmön – namnen låter sommar och bad för många. Men vad kommer ortnamnen ifrån, och hur länge har de använts? Det är frågor som tas upp i den nya boken Ortnamnen i Sotenäs härad. 

bokomslag

I boken Ortnamnen i Sotenäs härad går namnforskaren Maria Löfdahl igenom namn på nutida och försvunna bebyggelser i socknarna Askum, Bärfendahl och Tossene. Det handlar till exempel om namn på orter, socknar, byar och gårdar.

Namnartiklarna innehåller förutom en tolkning av namnet även uppgifter om namnets äldre belägg och uttal, och ofta även information om platsens bebyggelsehistoria och terrängförhållanden.

Boken innehåller också ett stort antal dialektord och personnamn samt en inledning med Sotenäs historia, naturförhållanden, näringar och ortnamnsskick.

Smakprov från boken

Eldsbacka

By i Bärfendahls socken. Förledet innehåller genitivform av mansnamnet Ighul, medan efterledet -backa syftar på att gården ligger nedanför en backe vid ett brant berg.

Försöket

Torp i Tossene socken. Innehåller ordet försök och syftar möjligen på att torpet i ett inledande skede länge stod ofullbordat.

Svälte

By i Askums socken. Innehåller bohusländskans svälte ’mager betesmark’.

Beställ boken

Publikationer: Ortnamnen i Göteborg och Bohus län: Ortnamnen i Sotenäs härad

Uppdaterad 16 november 2018