• Huvudmeny

2 november 2018

Skammens folklore – folktro om äpärä och myling

Välkommen på ett föredrag av institutets forskningsarkivarie Tommy Kuusela. Den 7 november berättar han om äpärä och myling, det vill säga mördade barn som spökar och går igen.

Den kvinna som på olika sätt och av olika anledningar försökte bli av med sitt barn, eller gick så långt att hon dräpte det i hemlighet, betraktades som en stor synderska i bondesamhället. Hennes brott fördömdes av grannar såväl som av konungen, kyrkan och domstolen. Hur det gick för kvinnor som handlat på det här sättet skildras i många sägner. Att en kvinna i en sådan situation kunde känna starka skamkänslor och en oro över sin salighet kan utläsas av folktrons berättelser.

I det här föredraget berättas om äpärä och myling, det vill säga lönnlagda barn som spökar och går igen. Utgångspunkten är den stora samlingen berättelser som finns i institutets folkminnesarkiv.

Jämförelser görs mellan sägner från Norrbottens län med andra delar av Sverige och Norden. Kan sägnerna lära oss något om det känsloliv som mödrarna upplevde efter det att de gjort sig av med sitt barn? Och kan sägnerna berätta något om hur ett sådant brott föreställdes och bedömdes av bygden i stort?

Norrbottens museumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Luleå, 7 november kl 18. Fri entré, begränsat antal platser.

Uppdaterad 02 november 2018