• Huvudmeny

28 september 2018

Symposium om nötkreatur – förr och nu

Onsdagen den 21 november hålls ett symposium med kulturhistoriska och samtida perspektiv på nötkreatur. Välkommen med din anmälan!

Nötkreatur har utgjort ett vitalt inslag med stor kulturell laddning för landsbygdsbefolkningen i Sverige fram till våra dagar. Detta har tagit sig uttryck i folktraditioner, namngivning och språkbruk.

Vid symposiet på Uppsala Arkivcentrum presenterar nio forskare från olika ämnen insikter och rön om vårt förhållande till nötkreatur genom tiderna. Bland programpunkterna finns den arkeologiska bilden av nötkreatur, vilka namn och kommandoord som gavs till dragoxar och tjurar och hur kon figurerar i folktron. Vi får också en översikt av nötkreaturens sjukdomar liksom kunskap om hur en lantras skapas, om kors och människors vardagsrelation och om kornas viktiga roll i den äldre hushållsekonomin.

Symposiet arrangeras i samarbete mellan Husdjurs- och sällskapsdjursseminariet vid Uppsala universitet, Institutet för språk och folkminnen och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Läs mer och anmäl dig här!

Nötkreatur – kulturhistoriska och samtida perspektiv

Uppdaterad 28 september 2018