• Huvudmeny

26 september 2018

Isof drar i gång utredning om nya språkcentrum

Institutet för språk och folkminnen (Isof) påbörjar nu utredningen om hur språkcentrum eller motsvarande funktioner för de nationella minoritetsspråken kan organiseras.

Isof har under 2018 fått i uppdrag av regeringen att utreda formerna för hur språkcentrum för finska och meänkieli kan organiseras och utreda förutsättningarna för motsvarande funktioner för jiddisch och romani chib. I uppdraget ingår också att analysera alternativa förslag till språkcentrum som kan bidra till språkrevitalisering och en fungerande överföring av språk och kultur mellan generationerna.

Ingrid Johansson Lind

Utredningen leds av Ingrid Johansson Lind, tidigare generaldirektör för Isof och innan dess bl.a. departementsråd på Kulturdepartementet.

”Jag ser fram emot att ta mig an den här uppgiften och det känns betydelsefullt att kunna bidra i arbetet med att stärka minoritetspolitiken. Rent praktiskt ser jag framför mig många spännande och meningsfulla möten som kommer att lägga grunden till arbetet”, säger Ingrid Johansson Lind.

Uppdraget ska genomföras i samråd med de berörda nationella minoriteterna och synpunkter ska inhämtas från berörda myndigheter och organisationer, däribland Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

”Det är ett viktigt uppdrag som ställer stora krav på hur utredningen genomförs. Därför är jag glad att vi har kunnat engagera Ingrid Johansson Lind, med sin erfarenhet av minoritetspolitik, frågor som rör minoriteters språk och kultur samt av förvaltningsfrågor”, säger generaldirektör Martin Sundin.

En delredovisning ska lämnas in av myndigheten senast den 1 februari 2019 och inlämningsdatum för slutredovisningen är den 1 oktober 2019.

Kontakt

Ingrid Johansson Lind, utredare

Mobilnummer: 070-735 54 02

E-post: ingrid.johansson.lind@sprakochfolkminnen.se

Uppdaterad 02 oktober 2018