• Huvudmeny

24 september 2018

Svenska från olika håll nu även på arabiska

Webbläromedlet Svenska från olika håll närmar sig svenska språket med hjälp av bland annat dialekter, ortnamn, personnamn, minoritetsspråk. Nu kan läromedlet i svenska även läsas på arabiska.

Kan du räkna upp Sveriges fem nationella minoritetsspråk? Varför talar vi olika beroende på var vi kommer ifrån? Får man verkligen heta vad man vill?

I webbläromedlet Svenska från olika håll finns avsnitt om dialekter, ortnamn och personnamn, Sveriges minoritetsspråk och stil och stilnivåer på olika texter. Till läromedlet finns också diskussionsfrågor.

Läromedlet är till för alla som vill utveckla sin svenska, som andraspråk eller förstaspråk. Genom att läromedlet har översatts till arabiska blir det också mer tillgängligt för de som ännu inte kan så mycket svenska. Inlärningen kan då ske parallellt på två språk.

Fokus på svenska som andraspråk

”Variation i svenska är något som ingår i ämnet svenska som andraspråk, men det har inte funnits så mycket material att använda i undervisningen. Vi har märkt att det är väldigt efterfrågat bland lärarna”, berättar Lovisa Alvtörn som är dialektpedagog på Dialekt-och folkminnesarkivet i Uppsala.

Materialet kan användas i hela svenskämnet, men fokuserar på svenska som andraspråk och är särskilt anpassat för elever som läser sfi (svenska för invandrare).

”Tanken är att förklara olika frågor på ett enkelt och begripligt sätt. Om man flyttat hit från ett annat land kan det vara bra att lära sig hur man skriver en adress här i Sverige eller hur namngivning går till”, säger Lovisa Alvtörn.

Nyinspelning av dialekter

Det största avsnittet handlar om svenska dialekter. I läromedlet finns information om de olika dialektområdena i Sverige och till varje område finns ordlistor, exempel på kändisar som pratar dialekten och flera ljudprov.

”Det är en viktig del i att lära sig svenska. Har man bara läst standardsvenska kan det bli svårt att förstå människor som pratar olika typer av dialekter”.

Till läromedlet har dialektverksamheten gjort en omfattande nyinspelning med dialektprov som ska passa målgruppen.

”Det ska vara exempel på dialekter som eleverna kommer att höra i sin omgivning och därför ska de vara nutida. Vi har också fokuserat på vanligt förekommande uttal, ord och uttryck och dialekter som pratas i städer”.

Gå till läromedlet

Svenska från olika håll - på svenska

Svenska från olika håll - på arabiska

Se våra filmer om läromedlet

Om läromedlet Svenska från olika håll – film på svenskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om läromedlet Svenska från olika håll – film på arabiskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer

Uppdaterad 28 november 2018