• Huvudmeny

28 juni 2018

Uppdrag att utreda språkcentrum

Institutet får i uppdrag att utreda hur språkcentrum eller motsvarande funktioner för de nationella minoritetsspråken kan organiseras.

Regeringen har i dag beslutat att ge Institutet för språk och folkminnen (ISOF) i uppdrag att utreda inrättandet av språkcentrum för de fyra nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska. Samtidigt har regeringen beslutat om ytterligare uppdrag till myndigheten med syfte att stärka minoritetsspråken genom ökade medel för bidrag till revitalisering av språken och till att digitalt tillgängliggöra språkliga resurser.

"Vi ser fram emot att ta oss an detta viktiga uppdrag. Det är välkommet att regeringen väljer att satsa på minoritetsspråken och rätten till språk", säger Martin Sundin, generaldirektör för ISOF.

Redan i dag finns språkcentrum för samiska, vilka drivs av Sametinget. I utredningsbetänkandet Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) föreslogs att regeringen borde överväga att inrätta språkcentrum eller liknande även för de övriga nationella minoritetsspråken. Förslag om inrättande av språkcentrum för finska och meänkieli har även tidigare kommit från Sverigefinländarnas delegation och Svenska Tornedalingars riksförbund.

”ISOF kommer så snart som möjligt att ta kontakt med de nationella minoriteterna samt med berörda organisationer och myndigheter för att inhämta synpunkter och lägga upp det fortsatta arbetet”, säger Martin Sundin vidare.

Läs mer

Pressmeddelande regeringen: Nystart för en stärkt minoritetspolitiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (28 juni 2018)

Regeringen.se: Nystart för en stärkt minoritetspolitiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad 29 juni 2018