• Huvudmeny

22 juni 2018

Midsommar, sill och pantoffla!

Midsommaren är full med både gamla och nya traditioner. Maten är viktig för många, och vad vi kallar den varierar i olika dialekter. Säger du pantoffla, potäter eller jordpäron?

Gamla och nya traditioner

Midsommar är en högtid som är full med både gamla och nya traditioner. Johannes Döparens dag har varit en festdag inom den kristna kyrkan i omkring 1 500 år och att uppmärksamma solens högsta läge på himlavalvet har antagligen äldre rötter än så. Idag firas midsommar ofta med majstång, sånglekar och dans, sill och färskpotatis. Dessa inslag upplevs nog som gamla, men i ett längre perspektiv är de inte det. Majstången kom hit efter tyska förebilder på 1500-talet och Små grodorna skapades på slöjdseminariet Näs vid förra sekelskiftet.

Många ord för potatis

Ordet potatis är inlånat från engelskans pluralform potatoes. Det är belagt i svenska språket redan år 1725, men det torde inte ha blivit allmänt spritt förrän under 1800-talet. I dialekterna förekommer det i många olika uttalsformer. Den vanligaste är potät(a), i flertal potäter. Uttalet med ä i andra stavelsen återspeglar det engelska uttalet vid den tid då ordet lånades in, alltså under 1700-talet och början av 1800-talet. Det dröjde däremot länge innan potät(a) m.fl. hade blivit riktigt etablerade i det allmänna språkbruket. Ännu 1853 skriver A.F. Dalin i sin Ordbok öfver svenska språket: ”I stället för detta utländska ord har man det ganska goda svenska Jordpäron”. Förutom jordpäron, som har den största spridningen, förekommer i dialekterna också några andra äldre benämningar. Vanligast bland dessa är jordäpple (jfr franskans pomme de terre) och pantoffla.

Läs mer

I Händelser i almanackan kan du läsa mer om bakgrunden till midsommar, nya och gamla traditioner, vad ordet midsommar betyder och vad Johannes Döpare har med små grodorna att göra.

Händelser i almanackan: Midsommar

I vår kunskapsbank över traditionell matkultur i Sverige Matkult.se kan du läsa mer om en del av den mat som står i fokus på midsommar, till exempel jordgubbar och potatis.

Kunskapsbank över traditionell matkultur i Sverige: Matkult.se

Mer midsommarläsning

Uppdaterad 01 juli 2018